Missie

Zelfstandigheid van mensen bevorderen door invulling te geven aan sociale zekerheid.

Visie

Mensen stellen het op prijs dat zij zo goed mogelijk worden geïnformeerd over hun rechten op maatschappelijke & inkomensvoorzieningen, waardoor zij kunnen meedoen en misbruik wordt voorkomen.

Waarden

Zeg wat je doet, doe wat je zegt en wees transparant.